Potrebujete pomôcť?
+421 903 573 090
(Pondelok - Piatok: 7.30–16.00)

FAQ – najčastejšie otázky

Aké povolenie potrebujem?

Domová čistička odpadových vôd a septik sú podľa platnej legislatívy definované ako vodné diela a ako také podliehajú povoľovaciemu procesu zvanému vodoprávne konanie, ktorý je v gescii Vodoprávneho úradu (odbor životného prostredia). Odporúčame Vám kontaktovať miestne príslušný Vodoprávny úrad, ktorý Vám podá potrebné informácie.

Ostatné výrobky (žumpa, nádrž na dažďovú vodu, čerpacia nádrž, vodomerná šachta,…..) vodoprávnemu konaniu nepodliehajú, ale aj tak Vám odporúčame informovať sa na miestne príslušnom stavebnom úrade o náležitostiach stavebného povolenia.

Radi Vám zavoláme

Neváhajte,pošlite nám svoje telefónne číslo a my sa Vám čo najskôr ozveme.

Alebo nám napíšte e-mail.
Rádi Vám napíšeme

Neváhajte, odošlite nám svoju e‑mailovou adresu a  my Vám čo najskôr napíšeme.