Potrebujete pomôcť?
+421 903 573 090
(Pondelok - Piatok: 7.30–16.00)

FAQ – najčastejšie otázky

Čo všetko obsahuje dodávka na kľúč?

Dodávka na kľúč začína príchodom technika na miesto budúcej realizácie, ktorý tu vykoná miestne šetrenie – zameria všetko potrebné (vzdialenosti, priestorové usporiadanie, hĺbku nátoku do nádrže, atď.), prerokuje s Vami Váš zámer, prípadne Vám navrhne výhodnejšie riešenie. Následne budú údaje zistené pri miestnom šetrení spracované naším technickým úsekom a výsledkom bude individuálny návrh optimálneho riešenia Vášho zámeru formou aktualizovanej cenovej ponuky. Po odsúhlasení ponuky sa dohodneme na termíne realizácie. V deň realizácie naši montážni technici vykonajú výkopové práce, inštalujú výrobok do výkopu, vykonajú napojenie na kanalizácie a spätný zásyp výkopov vrátane hrubých terénnych úprav. Pokiaľ je súčasťou inštalovaného výrobku nejaké prevádzkové zariadenie (čerpadlá, dúchadlá, atď.), vykonajú naši technici prevádzkovú skúšku a nastavenie a zaučia Vás ako budúcu obsluhu.

Ako dlho trvá samotná realizácia dodávky na kľúč?

Kompletnú realizáciu vykonávame vo väčšine prípadov počas 1 dňa. Iba v prípadoch, keď inštalujeme viac výrobkov alebo veľký rozsah kanalizácie, kompletnú realizáciu vykonávame v priebehu 2 až 3 dní.

Aké sú termíny dodávky na kľúč?

Miestne šetrenie prebehne spravidla do 3 týždňov od objednávky a samotná dodávka na kľúč do 5 – 6 týždňov od miestneho šetrenia. Takže kompletná dodávka je spravidla zrealizovaná do dvoch mesiacov od uzavretia objednávky.

Realizujete dodávku na kľúč aj v zime?

Áno, dodávky na kľúč realizujeme aj v zime. Iba v prípade technologicky nepriaznivých klimatických podmienok (veľké množstvo snehu, teploty pod nulou) odkladáme realizáciu na priaznivejšie obdobie v termíne podľa dohody.

Do akej vzdialenosti realizujete dodávku na kľúč?

Dodávku NA KĽÚČ realizujeme po Slovenskej republike vo vzdialenosti do cca 230 km od Hlohovca.

Je možná konzultácia s technikom?

Každá dodávka na kľúč začína príchodom nášho technika – špecialistu (nie bagristu alebo remeselníka či inštalatéra) na miesto budúcej realizácie, ktorý vykoná miestne šetrenie. Ten s Vami prerokuje Váš zámer, prípadne Vám navrhne výhodnejšie riešenie. Až potom zameria a zaznamená všetky dáta potrebné na spracovanie podkladov pre zaistenie prípravy a bezchybného prevedenia Vašej kompletnej dodávky NA KĽÚČ.

Príde technik zadarmo?

Áno, príchod technika nepredstavuje žiadne dodatočné náklady. Všetky náklady na technickú a organizačnú prípravu potrebnú na bezchybné vykonanie Vašej dodávky na kľúč, teda vrátane miestneho šetrenia vykonaného naším technikom-špecialistom, sú už zahrnuté v cene základnej ponuky podľa cenníka na našich webových stránkach či v ponuke, ktorú ste od nás obdržali. Vzhľadom k časovému rozlíšeniu úkonov miestneho šetrenia a vlastnej realizácie dodávky na kľúč vo vzťahu k DPH však účtujeme úkon miestneho šetrenia samostatne s tým, že celá táto čiastka (vrátane DPH) je následne odpočítaná od konečnej fakturácie dodávky na kľúč ako samostatná položka pre Vašu jednoduchú kontrolu.

Môžem sa zastaviť osobne?

Áno, radi Vás privítame v kanceláriách našej spoločnosti v Hlohovci na adrese Šoltésovej 26, 920 01 Hlohovec. Pred Vašou návštevou nám zavolajte a dohodneme sa na konkrétnom termíne tak, aby ste nemuseli čakať.

Radi Vám zavoláme

Neváhajte,pošlite nám svoje telefónne číslo a my sa Vám čo najskôr ozveme.

Alebo nám napíšte e-mail.
Rádi Vám napíšeme

Neváhajte, odošlite nám svoju e‑mailovou adresu a  my Vám čo najskôr napíšeme.