15 rokov na trhu – 15 tisíc spokojných zákazníkov

ReferencieAugust 2021
Nádrž NAUTILUS 5 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Hrušovany. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Hrušovany.
Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Hrušovany.
Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Hrušovany.
Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Júl 2021
Žumpa NAUTILUS 3 m3
Dodávka žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Zlaté Piesky vrátane výkopových prác. Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.
Dodávka žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Zlaté Piesky vrátane výkopových prác.
Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.Dodávka žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Zlaté Piesky vrátane výkopových prác.
Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.Dodávka žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Zlaté Piesky vrátane výkopových prác.
Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.
Február 2021
Nádrž NAUTILUS 5 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Bojnice. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Bojnice. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Bojnice. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Bojnice. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Január 2021
Nádrž NAUTILUS 5 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Miloslavov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Miloslavov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Miloslavov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Miloslavov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
December 2020
Nádrž NAUTILUS 12 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Bratislava. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Bratislava. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Bratislava. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Bratislava. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
August 2020
Nádrž NAUTILUS 5 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Snina. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Snina. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Snina. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Snina. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Nádrž NAUTILUS 5 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Rakytovce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Rakytovce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Rakytovce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Rakytovce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Júl 2020
Žumpa NAUTILUS 3 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre RD v obci Zlaté Piesky. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre RD v obci Zlaté Piesky. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre RD v obci Zlaté Piesky. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre RD v obci Zlaté Piesky. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Žumpa NAUTILUS 5 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" pre RD v obci Bytča. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" pre RD v obci Bytča. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" pre RD v obci Bytča. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" pre RD v obci Bytča. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Jún 2020
Žumpa NAUTILUS 7 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Poriadie. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Poriadie. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Poriadie. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Poriadie. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Nádrž NAUTILUS 6 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" v obci Nižný Kelčov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" v obci Nižný Kelčov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" v obci Nižný Kelčov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" v obci Nižný Kelčov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Máj 2020
Nádrž NAUTILUS 6 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" v obci Kysucký Lieskovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" v obci Kysucký Lieskovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" v obci Kysucký Lieskovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" v obci Kysucký Lieskovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Žumpa NAUTILUS 12 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Šoporňa. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Šoporňa. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Šoporňa. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Šoporňa. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
November 2019
Žumpa NAUTILUS 12 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Lakšárská Nová Ves. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Lakšárská Nová Ves. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Lakšárská Nová Ves. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Lakšárská Nová Ves. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
August 2019
Nádrž NAUTILUS 5 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Hrušovany. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Hrušovany. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Hrušovany. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Hrušovany. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Žumpa NAUTILUS 6 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" pre RD v obci Pitelová. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" pre RD v obci Pitelová. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" pre RD v obci Pitelová. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 6 m3 "na kľúč" pre RD v obci Pitelová. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Júl 2019
Žumpa NAUTILUS 7 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Námestovo. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Námestovo. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Námestovo. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Námestovo. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Jún 2019
Čistička odpadových vôd pre RD
Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 6 u RD v obci Kriváň, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 6 u RD v obci Kriváň, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 6 u RD v obci Kriváň, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 6 u RD v obci Kriváň, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Septik NAUTILUS 7 m3
Inštalácia septiku NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v okrese Čadca, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Inštalácia septiku NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v okrese Čadca, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia septiku NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v okrese Čadca, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia septiku NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v okrese Čadca, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Apríl 2019
Nádrž NAUTILUS 12 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Belá nad Cirochou. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Belá nad Cirochou. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Belá nad Cirochou. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Belá nad Cirochou. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
November 2018
Nádrž NAUTILUS 12 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Kapince. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Kapince. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Kapince. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Kapince. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Október 2018
Nádrž NAUTILUS 3 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Belina. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Belina. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Belina. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Belina. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Nádrž NAUTILUS 12 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Jurová. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Jurová. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Jurová. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Jurová. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
September 2018
Žumpa NAUTILUS 9 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Klátova Nová Ves. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Klátova Nová Ves. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Klátova Nová Ves. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Klátova Nová Ves. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Žumpa NAUTILUS 9 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Dolné Trhoviště. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Dolné Trhoviště. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Dolné Trhoviště. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Dolné Trhoviště. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Žumpa NAUTILUS 9 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Honce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Honce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Honce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Honce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Žumpa NAUTILUS 12 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Selce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Selce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Selce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Selce. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
August 2018
Žumpa NAUTILUS 12 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Bobrovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Bobrovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Bobrovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" pre RD v obci Bobrovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Septik NAUTILUS 7 m3
Inštalácia septiku NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Jamník, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Inštalácia septiku NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Jamník, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia septiku NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Jamník, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia septiku NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Jamník, vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Júl 2018
Žumpa NAUTILUS 9 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Zábiedovo. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Zábiedovo. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Zábiedovo. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Zábiedovo. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Septik NAUTILUS 3 m3
Inštalácia septiku NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Krajné vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Inštalácia septiku NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Krajné vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia septiku NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Krajné vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia septiku NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" v obci Krajné vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Čistička odpadových vôd pre RD
Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD v obci Rudina vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD v obci Rudina vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD v obci Rudina vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD v obci Rudina vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Jún 2018
Nádrž NAUTILUS 12 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Bukovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Bukovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Bukovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Bukovec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Máj 2018
Nádrž NAUTILUS 5 m3 a Čistička odpadových vôd pre RD
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 a inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD "na kľúč" v obci Trstice. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 a inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD "na kľúč" v obci Trstice. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 a inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD "na kľúč" v obci Trstice. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 a inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD "na kľúč" v obci Trstice. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Žumpa NAUTILUS 3 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre RD v obci Krajné. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre RD v obci Krajné. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre RD v obci Krajné. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre RD v obci Krajné. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Apríl 2018
Nádrž NAUTILUS 5 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Vrútky. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Vrútky. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Vrútky. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Vrútky. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Septik NAUTILUS 5 m3
Inštalácia septiku NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Čičmany vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Inštalácia septiku NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Čičmany vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia septiku NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Čičmany vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia septiku NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Čičmany vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Marec 2018
Nádrž NAUTILUS 5 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Žiar. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Žiar. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Žiar. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Žiar. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Február 2018
Nádrž NAUTILUS 12 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Krasňany. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Krasňany. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Krasňany. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Krasňany. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Január 2018
Žumpa NAUTILUS 7 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Kremnica. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Kremnica. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Kremnica. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" pre RD v obci Kremnica. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
December 2017
Nádrž NAUTILUS 7 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Selec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Selec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Selec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Selec. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Október 2017
Žumpa NAUTILUS 9 m3
Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Horný Vadičov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Horný Vadičov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Horný Vadičov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.Inštalácia žumpy NAUTILUS 9 m3 "na kľúč" pre RD v obci Horný Vadičov. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre kanalizačnú prípojku a napojenie nátokovej kanalizácie do žumpy.
Žumpa NAUTILUS 3 m3
Instalace žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre rodinný dom v obci Liptovské Sliače.
Instalace žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre rodinný dom v obci Liptovské Sliače.Instalace žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre rodinný dom v obci Liptovské Sliače.Instalace žumpy NAUTILUS 3 m3 "na kľúč" pre rodinný dom v obci Liptovské Sliače.
September 2017
Automatická čerpacie stanice
Dodávka a montáž prečerpávacie stanice pre RD v obci Kremnica.
Dodávka a montáž prečerpávacie stanice pre RD v obci Kremnica.Dodávka a montáž prečerpávacie stanice pre RD v obci Kremnica.Dodávka a montáž prečerpávacie stanice pre RD v obci Kremnica.
Žumpa NAUTILUS 9 m3
Dodávka žumpy NAUTILUS 9m3 "na kľúč" v obci Klokočov vrátane výkopových prác. Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.
Dodávka žumpy NAUTILUS 9m3 "na kľúč" v obci Klokočov vrátane výkopových prác. Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.Dodávka žumpy NAUTILUS 9m3 "na kľúč" v obci Klokočov vrátane výkopových prác. Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.Dodávka žumpy NAUTILUS 9m3 "na kľúč" v obci Klokočov vrátane výkopových prác. Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.
August 2017
Septik NAUTILUS 5 m3
Inštalácia septiku NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Čierne vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Inštalácia septiku NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Čierne vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia septiku NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Čierne vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia septiku NAUTILUS 5 m3 "na kľúč" v obci Čierne vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Nádrž NAUTILUS 7 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Brusno. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Brusno. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Brusno. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Brusno. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Júl 2017
Žumpa NAUTILUS 12 m3
Dodávka žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Trstenná vrátane výkopových prác. Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.
Dodávka žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Trstenná vrátane výkopových prác.
Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.Dodávka žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Trstenná vrátane výkopových prác.
Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.Dodávka žumpy NAUTILUS 12 m3 "na kľúč" v obci Trstenná vrátane výkopových prác.
Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.
Čistička odpadových vôd pre RD
Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD v obci Pavčina Lehota vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD v obci Pavčina Lehota vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD v obci Pavčina Lehota vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.Inštalácia biologickej čističky odpadových vôd typ BIO CLEANER - BC 4 u RD v obci Pavčina Lehota vrátane výkopových prác, spätného zásypu a hrubých terénnych úprav.
Jún 2017
Žumpa NAUTILUS 12 m3
Dodávka žumpy NAUTILUS 9m3 "na kľúč" v obci Lazy pod Makytou vrátane výkopových prác. Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.
Dodávka žumpy NAUTILUS 9m3 "na kľúč" v obci Lazy pod Makytou vrátane výkopových prác.
Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.Dodávka žumpy NAUTILUS 9m3 "na kľúč" v obci Lazy pod Makytou vrátane výkopových prác.
Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.Dodávka žumpy NAUTILUS 9m3 "na kľúč" v obci Lazy pod Makytou vrátane výkopových prác.
Ako súčasť dodávky bola vykonaná kanalizačná prípojka s napojením do žumpy.
Nádrž NAUTILUS 7 m3
Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Bytča. Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.
Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Bytča.
Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Bytča.
Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.Inštalácia nádrže NAUTILUS 7 m3 "na kľúč" v obci Bytča.
Súčasťou dodávky boli vykonané výkopové práce pre nádrž, napojenie na kanalizačné prípojky, spätný obsyp a hrubé terénne úpravy.

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

NAŠE REALIZÁCIE NA KĽÚČ

ZOBRAZIŤ VIAC

Čo Vám odporúčame?

Riešenie „NA KĽÚČ“ sa oplatí každému. Ušetrí Vám peniaze a starosti. Nechajte sa inšpirovať stovkami referencii.
Odborníkom následne odporučíme nákup osvedčených výrobkov a inštaláciu svojpomocne.
ZOBRAZIŤ VIAC

Video prezentácie

Video prezentácie ZOBRAZIŤ VIAC